Условия за ползване
Моля прочетете следващите условия, засягящи ползването уебсайта

www.dielsport.com и www.dielsport.bg на Д и Л Диел ООД.

Диел има право да променя или обновява по всяко време този уебсайт, включително и настоящите общи условия без предварително да предупреждава потребителите за това. Актуалната версия на общите условия ще бъде изложена на сайта от датата, на която съответните промени влязат в сила. Продължаването да се използва сайта след промените на общите условия ще представлява съгласие от страна на потребителите с направените промени.

Всяко лице, което получи достъп до този уебсайт, използва или изтегля материали от него се съгласява и обвързва със следното:

АВТОРСКО ПРАВО

© 2014 Д и Л Диел ООД. Всички права запазени. Diel®Sport,   и са търговски марки на Д и Л Диел ООД. Всички останали търговски марки и лога принадлежат на съответните собственици.
Дизайнът на този уебсайт, включително цялото му съдържание, както и софтуерът, осигуряващ функционирането му са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения.

ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Вие може да зареждате, разглеждате, копирате, изтегляте или отпечатвате отделни страници и/или части от този уебсайт при условие, че ще ги използвате единствено за лични, информативни и не-търговски цели и не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по какъвто и да е начин от уебсайта не дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Никаква част от този уебсайт не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя, предава (по електронен или друг начин) или използва за каквато и да е публична или търговска цел без предварителното писмено съгласие на Д и Л Диел ООД.

СВЪРЗАНИ УЕБСАЙТОВЕ

Когато получите достъп до външен уебсайт, към който могат да сочат електронни препратки от уебсайта на Диел, Вие можете да излезете от уебсайта на Диел. Диел не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв външен уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се събират чрез този уебсайт и обработват от Диел само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Личните данни могат да бъдат използвани от Диел, за да предлага, продава и доставя стоки и/или услуги, да предлага информация и реклами, които биха заинтригували потребителя, както и да отговори на нуждите му във връзка с търсените стоки и/или услуги. Диел има право да използва предоставената и събраната информация за статистически и други цели, за да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети, за промоции, организиране на томболи, както и за целите на директния маркетинг. Съгласно Закона за защита на личните данни имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Диел на посочените адрес или e-mail за контакти. Диел ще осигури сигурно съхранение и няма да споделя никакви лични данни, събрани на Уебсайта с трети страни, но не може да носи отговорност в случай на кражба на лични данни.

МЕСТНИ ЗАКОНОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Уебсайтът на Диел не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, която забранява по каквато и да е причина излъчването или достъпа до този уебсайт. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта на Диел.

ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

Покупка през интернет

Гаранция и поддръжка